Marketingová komunikácia - Corporate Consulting Group

Marketingová komunikácia

V rámci Analýzy marketingovej komunikácie hľadáme odpoveď na otázky, do akej miery aktuálny marketing firmy podporuje a vyjadruje jej identitu a do akej miery je v súlade s firemnou kultúrou a s celkovým externým image firmy.

Analýza marketingovej komunikácie sa zameriava na posúdenie týchto dôležitých aspektov - napr. web, televízna, rozhlasová a printová reklama, bannery, blogy, sociálne siete, propagačné materiály, e-maily, vizitky, nadpisy, exteriér a pod.

Pre viac informácií kontaktujte senior konzultanta Ing. Vladimíra Nagya: nagy@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016