Externá zákaznícka orientácia (E-CRM) - Corporate Consulting Group

Externá zákaznícka orientácia (E-CRM)

E-CRM umožňuje identifikovať faktory, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú vzťah a správanie zamestnancov spoločnosti voči jej zákazníkom.

Analýzu E-CRM je možné robiť z dvoch pohľadov:

  • ako vnímajú zamestnanci svoj vzťah k zákazníkom – sebaobraz,
  • ako vnímajú spoločnosť klienti - zrkadlo.

Porovnanie týchto dvoch pohľadov umožňuje cielene a efektívne rozvíjať zákaznícku orientáciu firmy.

Pre viac informácií kontaktujte senior konzultanta Ing. Vladimíra Nagya: nagy@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016