Komunitná iDeNtitA - Corporate Consulting Group

Komunitná iDeNtitA

Každé mesto / región / štát chce zvýšiť spokojnosť svojich občanov, prilákať turistov a investorov.

Komplexné projekty City Identity (CI) / Regional Identity (RI) / State Identity (SI) sa zameriavajú na vypracovanie jasnej a príťažlivej sociálnej identity mesta / regiónu / štátu, ktorá môže byť kľúčovým krokom k dosiahnutiu vašich cieľov.

Výsledky projektu umožňujú vybrať účinné prostriedky pre aktivizáciu jednotlivých cieľových skupín a zvoliť efektívnu komunikačnú stratégiu pre propagáciu mesta, regiónu alebo štátu.

CI / RI / SI sú produkty, ktoré najčastejšie využívajú organizácie kreujúce komunálnu a štátnu politiku (magistráty, VÚC, krajské úrady, ministerstvá, vláda...).

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Vladimíra Syneka: synek@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016