Firemná iDeNtitA - Corporate Consulting Group

Firemná iDeNtitA (Corporate Identity - CI)

Firma bez identity je firmou bez charakteru. A kto by chcel spolupracovať s bezcharakternou firmou?

Výskumy ukázali, že úspech firmy spočíva v príťažlivej identite, s ktorou sa zamestnanec môže identifikovať (firemná kultúra), a ktorej zákazník dôveruje (image firmy).

Preto sa v našich analýzach zameriavame na kľúčové aspekty firemnej kultúry a image.

Aktuálny stav firemnej kultúry mapujeme prostredníctvom jedinečných metód:

  • Analýza firemnej kultúry (CC),
  • Manažment vízii,
  • Analýza identifikačného procesu (ICIF),
  • Analýza hodnotovej orientácie,
  • Analýza motivácie a motivačných máp,
  • Analýza fluktuácie,
  • Analýza internej zákazníckej orientácie - I-CRM.

Externý image firmy analyzujeme prostredníctvom na mieru šitých metód:

  • Analýza externej zákazníckej orientácie – E-CRM,
  • Analýza marketingovej komunikácie,
  • Analýza Corporate Personality.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016