Hodnotová orientácia - Corporate Consulting Group

Hodnotová orientácia

Hodnoty firmy určujú spôsob, akým firma pristupuje ku klientom, partnerom a svojim zamestnancom.

Jasne zadefinovaná hodnotová orientácia umožňuje firme vytvoriť rozpoznateľnú a jedinečnú značku.

Súčasne zjednodušuje proces identifikácie zamestnancov a znižuje náklady na marketingovú komunikáciu s externými klientmi.

Pre viac informácií kontaktujte konzultantku MSc. IBN Romanu Kontírovú Synkovú, B.S.B.A.: kontirova@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016