Motivácia a motivačné mapy - Corporate Consulting Group

Motivácia a motivačné mapy

Analýza motivácie a následne vytvorené motivačné mapy umožňujú vytvorenie efektívneho systému motivácie zamestnancov alebo posúdenie už existujúceho.

Poskytujeme motivačný profil zamestnancov z pohľadu viacerých kritérií: dôležitosť, spokojnosť a nespokojnosť s jednotlivými motivátormi.
Metodika analyzuje aj zamestnanecké benefity.

STAMPPrieskumy realizované našou spoločnosťou sú anonymné. Zber dát prebieha formou online aplikácie umiestnenej na serveroch spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o. alebo formou tlačených dotazníkov zbieraných do zapečatených urien. Všetky dotazníky spracováva výhradne naša spoločnosť, ktorá garantuje dodržanie absolútnej dôvernosti.

Pre viac informácií kontaktujte konzultantku MSc. IBN Romanu Kontírovú Synkovú, B.S.B.A.: kontirova@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016