Krízový manažment - Corporate Consulting Group

Krízový manažment

Krízový manažment a krízová komunikácia sú v súčasnej dobe nevyhnutnými súčasťami manažmentu. V rámci krízového manažmentu ponúkame:

  • Risk audit - identifikácia a analýza potenciálnych rizík,
  • vypracovanie postupu prevencie kríz,
  • vypracovanie plánu krízovej komunikácie,
  • praktický checklist pre krízový plán.

Pre viac informácií kontaktujte senior konzultanta Ing. Vladimíra Nagya: nagy@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016