Manažment vízií - Corporate Consulting Group

Manažment vízií (Vision Management)

Manažment víziíJedným z najvhodnejších kritérií pre posúdenie existujúcich charakteristík firemnej kultúry je posúdenie existujúceho stavu – status quo v porovnaní s víziou, o ktorú sa top – manažment spoločnosti usiluje.

Pre viac informácií kontaktujte konzultantku MSc. IBN Romanu Kontírovú Synkovú, B.S.B.A.: kontirova@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016