Interná zákaznícka orientácia (I-CRM) - Corporate Consulting Group

Interná zákaznícka orientácia (I-CRM)

V rámci I-CRM skúmame spôsob, akým sa voči sebe správajú vybrané skupiny zamestnancov, keď si navzájom poskytujú služby.

Na základe získaných výsledkov vieme poradiť, ako zlepšiť a zefektívniť vzájomnú spoluprácu a vzťahy.

STAMPPrieskumy realizované našou spoločnosťou sú anonymné. Zber dát prebieha formou online aplikácie umiestnenej na serveroch spoločnosti Corporate Consulting Group, s.r.o. alebo formou tlačených dotazníkov zbieraných do zapečatených urien. Všetky dotazníky spracováva výhradne naša spoločnosť, ktorá garantuje dodržanie absolútnej dôvernosti.

Pre viac informácií kontaktujte konzultantku MSc. IBN Romanu Kontírovú Synkovú, B.S.B.A.: kontirova@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016