Manažment zmeny - Corporate Consulting Group

Manažment zmeny

Tento projekt je vhodný predovšetkým pre spoločnosti, ktoré sa pripravujú na výraznejšie zmeny (napr. zmena vlastníckych vzťahov, zmena portfólia produktov a služieb, výraznejšia reorganizácia činnosti a iné).

Projekt prebieha v dvoch fázach:

  • prípravná fáza – pred zmenou,
  • ukotvenie – po zmene.

V oboch fázach analyzujeme aktuálnu situáciu v spoločnosti z hľadiska dôležitých cieľových skupín (významné horizontálne a vertikálne rezy v spoločnosti, zákazníci, top-manažment...) a sme schopní celý proces zmeny ovplyvňovať konkrétnymi návrhmi.

Pre viac informácií kontaktujte senior konzultanta Ing. Vladimíra Nagya: nagy@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016