Naše hodnoty - Corporate Consulting Group

Naše hodnoty

excello [lat. - opustiť komôrku, vystúpiť z kruhu]
Ponúkame postupy, návrhy a riešenia, ktoré našim klientom umožnia opustiť zabehnuté stereotypy, vykročiť z kruhu všednosti a vyniknúť v konkurenčnom prostredí.

communicatio [lat. - urobiť vec spoločnou]
Ponúkame vzťah s klientom, ktorý je založený nielen na otvorenej komunikácii a dôvere, ale aj na pochopení a zdieľaní súčasnej situácie a problémov.

talento [tal. - talent a túžba]
Ponúkame medzinárodný tím odborníkov, ktorý sa vyznačuje nielen talentom, ale najmä túžbou neustále spolu s naším klientom rásť. Uvedomujeme si neoddeliteľnosť talentu a túžby.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016