CCG online - Corporate Consulting Group

CCG Online

CCG online predstavuje moderný a efektívny nástroj zberu a vyhodnotenia dát, ktorý Vám umožní rýchlo a spoľahlivo získať výstupy našich produktov.

Pre využitie on-line produktov, potrebujete prístupový kód. Viac informácií získate na tel. čísle: +421 2 53632019 alebo na e-mailovej adrese office@ccg.sk

Firemná iDeNtitA

Personálna iDeNtitA

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016