Corporate Personality - Corporate Consulting Group

Osobnosť firmy (Corporate Personality)

Analýza Corporate Personality sa orientuje na posúdenie celkového dojmu, ktorý image firmy vyvoláva.

Prostredníctvom tejto metodiky získavame bipolárny profil osobnosti firmy, ktorý umožňuje výber efektívnych metód marketingovej komunikácie.

Pre viac informácií kontaktujte senior konzultanta Ing. Vladimíra Nagya: nagy@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016