Tréning trénerov - Corporate Consulting Group

Tréning trénerov

Tréning trénerov umožňuje spoločnosti efektívne zabezpečiť rozvoj vlastného ľudského kapitálu prostredníctvom interných zamestnancov - trénerov.

Náš program umožňuje rozvoj budúcich trénerov v rôznych oblastiach, v závislosti od špecifických potrieb spoločnosti a individuálnych potrieb jednotlivcov.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016