Garuda profil Lídra - Corporate Consulting Group

Profil Lídra

Profil Lídra presne definuje kľúčové charakteristiky a predpoklady úspechu v líderskej pozícii a je základom pre rozvoj líderských schopností v súlade s individuálnymi potrebami daného človeka a s potrebami jeho podriadených.

Jeho prednosťou je, že pracuje s Profilom Lídra v medzinárodnom kontexte, využíva teda porovnania s celosvetovo overeným modelom „úspešného lídra“.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016