Manager Performance Assessment (MPA) - Corporate Consulting Group

Manager Performance Assessment (MPA)

MPA predstavuje systematický rozvojový nástroj v riadení a rozvoji ľudského kapitálu v spoločnosti.

Manager Performance Assessment

Umožňuje poskytnúť spätnú väzbu na základe hodnotenia výkonov – zameranú na posúdenie kľúčových vopred nadefinovaných kompetencií v štruktúre:

  • HLAVA – riadiace kompetencie,
  • SRDCE – sociálne kompetencie,
  • NOHY – výkonové kompetencie.

Metodika MPA je postavená na princípe 360° hodnotenia - zamestnanec je hodnotený nielen svojim nadriadeným, ale aj kolegami na rovnakej úrovni a priamymi podriadenými. Súčasťou je aj sebahodnotenie konkrétneho zamestnanca. Porovnanie sebahodnotenia a hodnotenia inými je následne základom pre dizajn konkrétneho a účinného rozvojového plánu zamestnanca.

MPA sa v pozmenenom variante môže využiť na overenie si účinnosti už realizovaných rozvojových programov v praxi alebo ako forma 180° hodnotenia.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016