Garuda zrkadlový profil - Corporate Consulting Group

Zrkadlový profil

Zrkadlový profil umožňuje nastaviť človeku zrkadlo, aby zistil, ako jeho prácu, štýl vedenia a komunikáciu vníma jeho okolie.

Zrkadlový profilJe výborným nástrojom pre poskytovanie efektívnej spätnej väzby.

Zrkadlový profil ukazuje podobnosti a odhalí rozdiely vo vnímaní potenciálu medzi hodnoteným a hodnotiacim.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016