Koučing - Corporate Consulting Group

Koučing

Individuálny koučing predstavuje exkluzívnu formu rozvoja manažérov, ktorí chcú rásť komplexne, efektívne, vo väzbe na konkrétne pracovné úlohy.

Koučing

Koučing je metóda pracujúca s aktuálnymi potrebami klienta počas celého procesu. Koučingový plán je flexibilný a cieľ dosahujeme cez riešenie reálnych situácií z praxe.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016