Garuda osobný profil - Corporate Consulting Group

GARUDA Osobný profil

garuda osobný profilGARUDA Osobný profil odhaľuje faktory úspechu a možného zlyhania človeka v troch sférach: spôsob riešenia úloh a problémov, sociálne vzťahy, výkon a nasadenie.

Umožňuje realizovať európsky benchmarking (porovnanie s viac ako 150 000 profilmi úspešných manažérov).

Získané informácie je možné použiť na tvorbu hodnotiaceho a motivačného systému a kariérového plánu.

Pre podrobnejšiu analýzu osobného profilu ponúkame Profil kompetencií.

Pre nižšie manažérske pozície je možné využiť verziu – Profil preferencií.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016