Profil požiadaviek na pracovné miesto - Corporate Consulting Group

Profil požiadaviek na pracovné miesto

Profil požiadaviek na pracovné miestoProfil požiadaviek na pracovné miesto pomáha nadefinovať ideálne osobnostné charakteristiky zamestnanca so zreteľom na charakter práce na danej pozícii.

Jeho porovnaním s reálnym Osobným profilom je možné vybrať najvhodnejšieho pracovníka pre akúkoľvek riadiacu aj inú pozíciu.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016