Odhad sociálneho dopadu (SIA) - Corporate Consulting Group

Odhad sociálneho dopadu (Social Impact Assessment - SIA)

Najčastejšie sa SIA využíva pred realizáciou veľkých infraštruktúrnych projektov. Zároveň môže byť súčasťou plánovania projektov, ktoré majú významný spoločenský dopad.

SIA zahŕňa procesy analýzy, monitorovania a predvídania možných pozitívnych a negatívnych vplyvov plánovaných projektov na život obyvateľov a rôznych sociálnych skupín.

SIAPre viac informácií kontaktujte Ing. Vladimíra Syneka: synek@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016