Identita regiónu (RI) - Corporate Consulting Group

Identita regiónu (Regional Identity - RI)

identita regiónuRegional Identity je produkt, ktorý najčastejšie využívajú organizácie, ktoré kreujú regionálnu politiku a ovplyvňujú dianie v nich (VÚC, krajské úrady, regionálne neziskové organizácie).

Cieľom tohto projektu je identifikovať dôležité aspekty identity určitého priestoru, ktoré sú pre neho špecifické, spoločné a definujú ho.

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Vladimíra Syneka: synek@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016