Identita mesta (CI) - Corporate Consulting Group

Identita mesta (City Identity - CI)

identita mestaCity Identity predstavuje komplexný projekt, ktorý sa zameriava na vypracovanie jasnej a príťažlivej sociálnej identity mesta s cieľom zvýšiť spokojnosť občanov, zmobilizovať ich participačný potenciál, prilákať turistov a podnikateľov do mesta.

Prostredníctvom špecifických analytických metód mapujeme postoje občanov mesta, návštevníkov, podnikateľov, politikov, predstaviteľov príspevkových organizácií k fungovaniu samosprávnych orgánov a dianiu v meste. Taktiež analyzujeme aj vnútorné prostredie organizácií, úradov, ktoré sú zodpovedné za fungovanie mesta.

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Vladimíra Syneka: synek@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016