Komunikačná stratégia - Corporate Consulting Group

Komunikačná stratégia

Kto nekomunikuje, v súčasnej dobe ani neexistuje!

Efektívna komunikačná stratégia otvára obojstranné komunikačné kanály dôvery medzi predstaviteľmi inštitúcií mesta / regiónu / štátu a ich klientmi.

komunikačná stratégiaVýstupmi projektu sú, okrem výsledkov výskumov a analýz, aj konkrétne odporúčania pre rôzne segmenty komunikácie (vnútornú, vonkajšiu, krízovú) ako i na mieru šité manuály pre jednotlivé organizácie.

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Vladimíra Syneka: synek@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016