Politické poradenstvo - Corporate Consulting Group

Politické poradenstvo

Na základe analýz a originálneho know-how pomáhame politickým stranám zadefinovať vlastnú politickú identitu (PI - Party Identity), čím sa pre voličov stávajú čitateľné, zrozumiteľné a príťažlivé.

Umožňujeme im nastoliť nové politické témy a vybrať vhodné formy komunikácie, ktoré oslovia potenciálnych voličov na komunálnej a štátnej úrovni.

Pre viac informácií kontaktujte Ing. Vladimíra Syneka: synek@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016