Naša iDeNtitA - Corporate Consulting Group

Naši ľudia

Vladimír SynekIng. Vladimír Synek, CSc., synek@ccg.sk
riaditeľ a konateľ spoločnosti


Jana HorínkováIng. Jana Horínková, horinkova@ccg.sk
riaditeľka a konateľka spoločnosti


Romana KontírováMSc. IBN Romana Kontírová, B.S.B.A., kontirova@ccg.sk
senior konzultant

obchod, marketing, PR, firemná identita
absolventka magisterského štúdia na ESC Rennes School of Business, medzinárodné obchodné vyjednávanie a bakalárskeho štúdia na City University of Seattle, podnikový manažment


Externá sieť odborníkov

photo by: Vladimír Nagy - www.nfw.sk

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016