Naši ľudia - Corporate Consulting Group

Naši ľudia

Vladimír SynekIng. Vladimír Synek, CSc., synek@ccg.sk
riaditeľ a konateľ spoločnosti


Jana HorínkováIng. Jana Horínková, horinkova@ccg.sk
riaditeľka a konateľka spoločnosti


Vladimír NagyIng. Vladimír Nagy, nagy@ccg.sk
senior konzultant

štatistické analýzy, grafický dizajn, marketing, IT
absolvent inžinierskeho štúdia na NHF EU BA, bankovníctvo a medzinárodné financie


Romana KontírováMSc. IBN Romana Kontírová, B.S.B.A., kontirova@ccg.sk
senior konzultant

obchod, marketing, PR, firemná identita
absolventka magisterského štúdia na ESC Rennes School of Business, medzinárodné obchodné vyjednávanie a bakalárskeho štúdia na City University of Seattle, podnikový manažment


Zuzana SkovajsováIng. Zuzana Skovajsová, skovajsova@ccg.sk
senior konzultant

firemná identita, štatistické a finančné analýzy
absolventka inžinierskeho štúdia na NHF EU BA, bankovníctvo a medzinárodné financie


Externá sieť odborníkov

photo by: Vladimír Nagy - www.nfw.sk

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016