Interná a Externá komunikácia - Corporate Consulting Group

Interná a Externá komunikácia

Projekty Analýzy internej a externej komunikácie sú zamerané na komunikáciu v rámci spoločnosti ako i komunikáciu spoločnosti s externými klientmi.

Priebeh uvedených projektov je štruktúrovaný do niekoľkých etáp:

  • komunikačný audit,
  • vytvorenie komunikačnej stratégie,
  • vytvorenie štandardov komunikácie,
  • optimalizácia komunikačných kanálov,
  • identifikácia zdrojov komunikačných šumov,
  • cielená a metodická podpora rozvoja komunikácie.

Projekty Analýzy internej a externej komunikácie sú výrazne prepojené na projekty Corporate Identity a Corporate Culture. Metodologicky sú postavené na špecifických výskumných metódach (kvantitatívnych a kvalitatívnych) a technikách rozvoja komunikácie (tréningové programy, individuálny koučing, Assessment a Development Center, Komunikačné trhy, Interface Groups a iné).

Pre viac informácií kontaktujte senior konzultanta Ing. Vladimíra Nagya: nagy@ccg.sk.

CORPORATE CONSULTING GROUP, 2016